Ochrana osobných údajov

 • Úvod
 • Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov:

K ochrane Vašich osobných údajov pristupujeme v súlade s platnou Slovenskou legislatívou predovšetkým so zákonom č. 18/2018 o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon o ochrane osobných údajov“) a Európskou legislatívou.

 Kto je prevádzkovateľom osobných údajov?

Prevádzkovateľom osobných údajov je spoločnosť DOMY BYTY POZEMKY s. r. o., IČO: 53144058, sídlom Stará Hora 1484, Krupina 963 01, zápis v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel: Sro, vložka č. 39134/S

V prípade potreby v súvislosti so spracúvaním osobných údajov nám napíšte na: kontakt@miroslavdian.sk.

 

Odkiaľ získavame Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získavame priamo od Vás pri odoslaní dopytu na webe, vyplnení kontaktného formulára alebo pri uzatvorení zmluvy.

 Aké osobné údaje a na aké účely spracúvame?

Spracúvame nasledovné osobné údaje v rozsahu meno, priezvisko, adresa, telefonický kontakt a emailová adresa na účely spracúvania osobných údajov na marketingové účely súvisiacich  s ponukou iných nehnuteľností. Marketing zahŕňa najmä ponuku nehnuteľností prostredníctvom zasielania e-mailových správ, telefonicky, pričom tento súhlas je dobrovoľný. Bez jeho udelenia Vám žiaľ nemôžeme poskytovať ponuky nehnuteľností a informovať Vás o týchto nehnuteľnostiach.

 

Komu poskytujeme Vaše osobné údaje?

Osobné údaje  za účelom marketingu nebudú poskytované tretím stranám, nebudú prenesené do tretej krajiny a budú spracúvané výlučne Prevádzkovateľom a oprávnenými osobami v zmysle Zákona o ochrane osobných údajov (napr. realitný maklér).

 

Akú dobu budeme uchovávať Vaše osobné údaje?

Osobné údaje získané na základe súhlasu uchovávame  do odvolania, najdlhšie však po dobu jedného roka. Prevádzkovateľ po splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov.

 Aké máte práva v súvislosti so spracúvaním  osobných údajov?

 1. Právo na prístup k osobným údajom
 2. v zrozumiteľnej forme žiadať presné informácie o zdroji, z ktorého sme získali osobné údaje na spracúvanie a právo získať potvrdenie o tom, či sa spracúvajú osobné údaje a získať prístup k týmto osobným údajom a informáciám podľa § 21 ods. 1 Zákona o ochrane osobných údajov;
 3. právo vyžadovať opravu podľa § 22 Zákona o ochrane osobných údajov ak spracúvame neaktuálne osobné udeje;
 4. právo na likvidáciu podľa § 23 Zákona o ochrane osobných údajov. Každá žiadosť však podlieha individuálnemu vyhodnoteniu, či sú splnené podmienky na likvidáciu nakoľko zákonná povinnosť či oprávnený záujem nás oprávňuje ponechať si Vaše osobné údaje;
 5. právo na obmedzenie spracúvania osobných údajov podľa § 24 Zákona o ochrane osobných údajov, nakoľko sme povinný Vaše osobné údaje spracúvať výhradne na splnenie najnutnejších zákonných povinností, teda obmedziť ich spracúvanie;
 6. právo na prenosnosť osobných údajov podľa § 26 Zákona o ochrane osobných údajov. Vaše osobné údaje vieme poskytnúť inému prevádzkovateľovi, inej spoločnosti v zodpovedajúcom formáte, ak nám v tom nebudú brániť žiadne zákonné podmienky;
 7. právo na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania podľa § 28;
 8. právo na oznámenie porušenia ochrany osobných údajov podľa § 41 v prípade ak došlo k porušeniu ochrany Vašich osobných údajov, o tomto porušení Vás budeme informovať;
 9. právo namietať spracúvanie osobných údajov podľa ust. § 27 Zákona o ochrane osobných údajov na:
 • účel oprávnených záujmov Prevádzkovateľa alebo tretej strany podľa ust. § 13 ods. 1 písm. f) okrem prípadov, keď nad záujmami prevažujú záujmy alebo práva dotknutej osoby vyžadujúce si ochranu osobných údajov, najmä ak je dotknutou osobou dieťa alebo
 • účely priameho marketingu vrátane profilovania v rozsahu, v akom súvisí s priamym marketingom. Ak namietate spracúvanie osobných údajov na účel priameho marketingu ako Prevádzkovateľ ďalej osobné údaje na účel priameho marketingu nesmieme spracúvať

10.  právo podať podnet alebo sťažnosť na Úrad na ochranu osobných údajov vo veci spracúvania Vašich osobných údajov dozornému orgánu Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, sídlom Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421 2 3231 3220, www.dataprotection.gov.sk.

 

Vašu žiadosť týkajúcu sa Vašich práv podľa vyššie uvedeného bodu  vybavíme bezplatne, ak zákon neustanovuje inak a to najneskôr do jedného mesiaca odo dňa doručenia žiadosti v rovnakej podobe v akej bola žiadosť podaná. Ak neprijmeme opatrenia na základe Vašej žiadosti podľa § 21 až 28 a § 41  do jedného mesiaca od doručenia žiadosti budeme Vás informovať o dôvodoch nekonania a o možnosti podľa návrh podľa § 100 Zákona o ochrane osobných údajov na Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

Ako môžete odvolať súhlas so spracúvaním Vašich osobných údajov?

Súhlas so spracúvaním osobných údajov na účely marketingu je dobrovoľný. Môžete ho kedykoľvek odvolať písomne mailom na kontakt@miroslavdian.sk.

 

Napíšte nám správu

Referencie klientov

Čo o mne povedali klienti

Jana a Dalibor Strieborní

Ďakujeme Vám za profesionalitu, precíznosť, ľudský prístup, odbornosť, pripravenosť, korektnosť, poradenstvo, promptnosť a perfektný servis pred predajom, počas obhliadok, ako aj po predaji nehnuteľnosti. Vaša ochota kedykoľvek a akokoľvek nám pomôcť prerástla až do osobného vzťahu, ktorý máme dodnes, čo si hlavne v dnešnej dobe vážime. Boli sme maximálne spokojní pri kúpe domu a aj pri predaji nášho bytu. 

Ing. Peter Maslík

Prostredníctvom pána Diana som kupoval byt v Krupine. Po celý čas bol jeho prístup vysoko profesionálny avšak maximálne ľudský, bol nápomocný a postaral sa o všetky náležitosti aj nad rámec jeho povinností. Mal pochopenie pre vzniknuté ťažkosti z mojej strany a keď mohol, poradil a pomohol aj keď sa ho to priamo netýkalo. Vďaka tomu sa podarilo kúpu dotiahnuť do úspešného konca za relatívne krátky čas. Preto služby pána Diana plne odporúčam a ak budem v budúcnosti potrebovať realitného makléra, bude prvý na ktorého sa obrátim.

L. Bartík

S realitným maklérom p. Dianom som bol nadmieru spokojný. Jeho osobný prístup bol príjemný, nevtieravý a zároveň  profesionálny s presne stanovenými podmienkami, ktoré boli dodržané v plnej miere.  Svojím  prístupom ma presvedčili o tom, že aj nabudúce pri predaji,  alebo kúpe nehnuteľnosti je najlepším riešením  osloviť jeho ako profesionála, ktorý má skúsenosti, prehľad a odborné vedomosti v danej oblasti.

Mária Trusinová

Keď som sa rozhodla predať pozemok v Krupine, od realitného makléra som očakávala profesionalitu a odbornosť. V pánovi Dianovi som našla nielen tieto vlastnosti, ale aj korektnosť, spoľahlivosť a ľudskosť. Pozemok som predala v krátkom čase, vybavovanie prebehlo hladko. Touto cestou ešte raz ďakujem a bez rozmýšľania pána Diana jednoznačne odporúčam.

Viera Púčeková

Aj touto cestou chcem poďakovať pánovi Dianovi za skvelú spoluprácu pri predaji nehnuteľnosti. Veľká ochota, profesionálny prístup, vyrieši každý problém, zariadi zmenu odberateľa elektriny aj ostatných náležitostí súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti. V každej oblasti je zodpovedný a spoľahlivý. Skrátka ho žiadna otázka nezaskočí. Vrelo odporúčam, budete spokojní.

Anna Hajdúchová

Chcem sa podeliť o pozitívnu skúsenosť a vyjadriť spokojnosť s poskytovanými službami realitného makléra pána Diana. Reagoval promptne, rázne, čo nebolo na škodu veci, lebo veci sa dávali do pohybu. Ale vedel byť aj trpezlivý, ak nastali udalosti, ktoré naťahovali priebeh kúpy-predaja (mám na mysli banku, odhadca..). Oceňujem otvorené a korektné jednanie a snahu dotiahnuť všetky záležitosti okolo kúpy do konca a do detailu.

Určite rada budem odporúčať služby realitnej spoločnosti

DOMY BYTY POZEMKY s. r. o.

Oľga Fojtíková

Touto cestou chcem poďakovať pánovi Dianovi za skvelú spoluprácu pri predaji nehnuteľnosti. Veľká ochota, profesionálny prístup, vyrieši každý problém, zariadi zmenu odberateľa elektriny aj ostatných náležitostí súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti. V každej oblasti je zodpovedný a spoľahlivý. Skrátka ho žiadna otázka nezaskočí. Vrelo odporúčam, budete spokojní.

I.S.

Moja skúsenosť s prácou p. Miroslava Diana bola veľmi pozitívna, bola som maximálne spokojná. Profesionálny prístup, precíznosť ,zodpovednosť,  na každý môj podnet reagoval okamžite. Vo svojej práci sa vyzná, preto ho určite odporúčam .

Zuzana Kollárová

S pánom Dianom som riešila predaj pozemku v Krupine. S jeho prácou som bola veľmi spokojná, prístup bol na profesionálnej úrovni, nevtieravý, nebol otravný. Osobne som veľmi ocenila fakt, že ma telefonicky informoval o všetkých nových skutočnostiach jasne a zrozumiteľne ako aj dodržanie všetkých podmienok zmluvy.

Služby pána Diana vrelo odporúčam, osobne ak budem v budúcnosti potrebovať realitného makléra, pána Diana budem určite kontaktovať.

Ján a Jana Pillerovci

Vážim si prácu pána Miroslava Diana, je to zodpovedný, spoľahlivý, profesionálny človek. Je veľmi ústretový, čo povedal, to platilo, stojí si za svojím, dodrží čo sľúbil, dôkladne a odborne, čestne rieši všetky okolnosti predaja a kúpy nehnuteľnosti. Ďakujem Pánovi Dianovi za trpezlivosť a odporúčam ho všetkým.

Andrea Sibilová

Ochota a ústretovosť, ohľaduplné a rýchle jednanie. Trpezlivé riešenie nepredpokladaných situácii pri predaji domu a pozemkov. Odporúčam.

Kristína Kyseľová

S vašou prácou sme boli nadmieru spokojní. Váš prístup bol hlavne ľudský, profesionálny. Vždy ste nám bol k dispozícii a nápomocný či s predajom bytu a  veľmi ste nám pomohol aj s kúpou domu za čo vám budeme vždy vďační!  P. Diana odporúčame.

Martina Matušovová

U pána Diana som sa stretla s úžasným prístupom. Nemusela som sa pri hľadaní vhodného bytu o nič starať. Byt mi našiel veľmi rýchlo, všetky podklady a všetky postupy mal rýchlo nachystané, komunikoval mi všetko jasne a zrozumiteľne. Nedržal sa len toho čo musí spraviť pri svojej robote ale pomohol mi dokonca nájsť do nového bytu aj nájomníčku. Som veľmi spokojná a určite realitné služby pána Diana veľmi odporúčam každému.

Mária Filčíková

Pán Dian má veľmi ľudský prístup k ľuďom, ktorí hľadajú bývanie, ale aj ktorí nehnuteľnosť predávajú. Je ochotný a ústretový, vypočuje, poradí a hľadá pre každého tú správnu cestu k úspechu. Som veľmi rada , že sme mali možnosť spoznať ho ako človeka, preto by som odporučila jeho realitné služby každému, kto má problémy s bývaním.

Viera Radová

Touto cestou ďakujem pánovi Dianovi za profesionálny prístup k vybaveniu mojej žiadosti. Vypracované ocenenia nehnuteľností budem potrebovať  k dedičskému konaniu. Ešte raz vyjadrujem spokojnosť s prístupom k riešeniu realitných požiadaviek. Vaše služby určite využijeme v budúcnosti v oblasti riešenia našich realít. Želám Vám veľa spokojných zákazníkov. Srdečná vďaka. 

Ing. Zuzana Horváthová

Môžem len odporúčať. Výborný servis počas celého priebehu kúpy nehnuteľnosti. Pomoc so všetkými prepismi aj nad rámec iných realitiek. Seriózny a zodpovedný prístup.

V.Š.

Ďakujem za kompletné služby pri prenájme nehnuteľnosti. 

P. Dian zodpovedal všetky moje otázky a poskytol promptný servis na vysoko profesionálnej úrovni. Komunikácia bola od prvého kontaktu príjemná a ústretová. Prenájom sa uskutočnil v priebehu týždňa k maximálnej spokojnosti. Vzhľadom na to, že žijem v zahraničí, naozaj oceňujem priebeh a organizáciu bez osobnej účasti.  

Marek Lacika

Skvelá spolupráca, veľmi profesionálny prístup, všetko pripravené, odkomunikované tak ako má byť...

Renáta a Peter Aponyioví

Ďakujeme pánovi Dianovi za profesionalitu pri sprostredkovaní prenájmu 1- izbového bytu v Krupine. Vážime si priamu a korektnú komunikáciu, ako aj trpezlivosť pri akceptovaní všetkých našich požiadaviek pri hľadaní nájomníka. Naša spokojnosť je predpokladom, že aj v budúcnosti využijeme jeho služby.

Martina Murínová

Vďaka p. Dianovi a jeho profesionálnemu prístupu, som našla krásne bývanie.  Najviac som ocenila rýchlosť a pohotovosť ako všetko vedel zorganizovať, jeho ústretovosť a naozaj profesionálny prístup. Vrelo odporúčam.

Filip Vargovský s rodinkou

V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Dianovi, za profesionálny prístup. Vždy bol ochotný poradiť a keď bolo treba dohľadať, nebol problém. Veľmi pomohol mne a mojej rodinke s kúpou nehnuteľnosti za čo mu nesmierne ďakujeme. Pri najbližšej príležitosti ohľadom nehnuteľností ho nebudem váhať kontaktovať. Prajeme veľa síl a úspechov.

Blanka Pupavová

Som spokojná s prístupom realitného makléra p. Diana. Bol ochotný kedykoľvek vykomunikovať všetky vzniknuté problémy. Oceňujem ústretovosť, ľudský prístup a profesionálne jednanie. Odporúčam využiť jeho služby.

Tóthová

S prístupom p. Diana som bola spokojná, profesionálny prístup so zastrešením komplet dokumentácie, jasne podmienky spolupráce, rýchla reakcia a výborná komunikácia. 

V prípade potreby sa rada opäť na neho obrátim a môžem ho len odporučiť.

Miloš Šándor

S pánom Miroslavom Dianom som bol veľmi spokojný, vždy mi zatelefonoval keď bolo niečo nové ohľadom bytu, bol ústretový, vždy všetko dopodrobna vysvetlil a cítil som že to ide tým správnym smerom. Nakoniec sa byt predal a boli sme spokojný z dobre odvedenej práce.     

I.H.

S pánom Dianom máme iba pozitívne skúsenosti, presný, dodrží slovo, spoľahlivý. Môžem odporúčať.

R.M.

Bol som s prístupom p. Diana spokojný, bol komunikatívny, ochotný vo veci konať, náš byt v jeho réžii sme predali veľmi rýchlo.

Jana Bieliková

Ďakujem za profesionálny prístup pána Diana, za skvelú spoluprácu a za ústretovosť.

T. B.

Ďakujem, 100% spokojnosť. Profesionálny prístup, ochota a individuálny postoj ku klientovi.

Rodina Lőbbová

Pán Miroslav Dian poskytuje realitné služby. Jeho prístup je profesionálny a ľudský. Podarilo sa nám prostredníctvom neho zrealizovať kúpu pozemku a v krátkom čase zabezpečil všetky úkony súvisiace s kúpou pozemku. Odporúčame jeho realitné služby. 

Mgr. Lea Pogáčová

S prácou pána Miroslava Diana som veľmi spokojná. Ďakujem za skvelý prístup, spoľahlivosť a profesionalitu. Ďakujem.

Vladimír Šimko

 Vďaka Miroslavovi Dianovi som si s priateľkou našiel krásny byt. Rýchlosť a priateľské komunikovanie a odborné vysvetlenie je u neho prvoradé. Môžeme len odporučiť.

Emília Balážová

100% spokojnosť, ochota , profesionálny prístup.

Som veľmi spokojná s pánom Dianom a určite ho odporúčam ostatným.

Vladimír Laco

Výborný proklientský prístup, a dohodnuté vždy platilo. Odporúčam.

JUDr. Michaela Macháčová

Profesionálne jednanie a prístup, odporúčam.

Roman Beseda

S prácou pána Diana sme veľmi spokojní. Je veľmi ústretový a ochotný pomôcť. Odporúčam sa na neho obrátiť či už pri predaji alebo kúpe. Pomohol nám aj s prepisom a doriešením energií s dodávateľmi. Za nás človek na správnom mieste.

JUDr. Jozef Ševčík

Chceme sa poďakovať pánovi Dianovi za profesionálny a ľudský prístup pri kúpe nehnuteľnosti . Vysoko oceňujeme férovú komunikáciu od prvého kontaktu až po zrealizovanie obchodu. Veľmi príjemne nás prekvapilo, že súčasťou služieb realitnej kancelárie bola aj komunikácia s dodávateľmi a prepis energii. Túto realitnú kanceláriu môžeme iba odporúčať.


Zobraziť všetky referencie...
DOMY BYTY POZEMKY s. r. o.

S nami získate

#

Právne poradenstvo

Realitná kancelária DOMY BYTY POZEMKY s.r.o. spolupracuje s renomovanou právnickou spoločnosťou, vďaka čomu sa vyhnete nepríjemným prekvapeniam.

#

Financovanie

Vybavenie hypotekárneho úveru, alebo pomoc s financovaním nehnuteľnosti je vďaka silným finančným partnerom jednoduchšie.

#

Popredajný servis

Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, asistencia pri prepise energií.

#

Marketingový plán

Správne nastavený marketingový plán, kvalitná inzercia nehnuteľností a reklamná kampaň je kľúčom k úspechu.

#

Príprava nehnuteľnosti

Precíznou prípravou nehnuteľnosti na predaj dokážeme byt, alebo dom predať mnohonásobne rýchlejšie a pritom niekedy stačí málo.

#

Profesionálne fotografovanie

Pôsobivá prezentácia nehnuteľnosti dokáže zásadne ovplyvniť predaj. Uvedomujeme si to a preto pri príprave fotodokumentácie ideme na istotu.

#

Ocenenie nehnuteľnosti

Vypracovanie odborného vyjadrenia realitnej kancelárie k cene nehnuteľnosti, ktoré je určené na dedičské konanie, súdne, úradné, komerčné účely alebo pre vlastnú potrebu.

#

3D virtuálne prehliadky a video obhliadky

Ponúkame moderné 3D virtuálne prehliadky a video obhliadky, produkované kvalitnou technikou a skúseným odborníkom.

#

2D a 3D pôdorysy

Pri prezentácii nehnuteľnosti je pôdorys nenahraditeľným bonusom.

Realitné služby odborne, bezpečne a efektívne