Cenník

Cenník

CENNÍK REALITNÝCH SLUŽIEB

Realitnej kancelárie

DOMY BYTY POZEMKY s. r. o.

IČO: 53 144 058, so sídlom: Stará Hora 1484, Krupina 963 01

 

Provízia je odmena realitnej kancelárie (ďalej aj „RK“ alebo „sprostredkovateľ“) za služby, ktoré RK poskytuje.  Provízia je konečná a nenavyšuje sa o ďaľšie poplatky.

Realitná kancelária DOMY BYTY POZEMKY s. r. o. má v cene inzerovaných nehnuteľností vždy zahrnutú dohodnutú províziu. Províziu realitnej kancelárie hradí výlučne záujemca o sprostredkovanie, to znamená, že províziu účtujeme len kupujúcej, alebo len predávajúcej strane (podľa typu obchodu). Provízia sa platí až po uzatvorení obchodu. Je uvedená výlučne v sprostredkovateľskej zmluve, ktorá špecifikuje aj obsah služby. Cena služby je realitnou kanceláriou vopred oznámená v dostatočnom časovom predstihu pred podpisom sprostredkovateľskej zmluvy, spolu s poučením podľa zákona č.102/2014 Z.z. v znení noviel. Realitná kancelária je povinná poučiť záujemcu o reklamačnom poriadku, či alternatívnom riešení sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. 

 

PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PREDAJA NEHNUTEĽNOSTI:

cena nehnuteľnosti do 49.999,- €                               provízia je  4% z kúpnej ceny ( minimálne  2.000,- €)

cena nehnuteľnosti od 50.000,- € do 99.999,- €         provízia je  3% z kúpnej ceny ( minimálne  3.000,- €)

cena nehnuteľnosti od 100.000,- € do 299.999,- €     provízia je  3% z kúpnej ceny ( minimálne  5.000,- €)

cena nehnuteľnosti od 300.000,- € do 1.300.000,- €  provízia je  3% z kúpnej ceny  (

minimálne  10.000,- €)

 

 V individuálnych prípadoch môže byť provízia (odmena) za služby realitnej kancelárie DOMY BYTY POZEMKY s. r. o. stanovená dohodou, na základe špecifikácií náročnosti  konkrétneho obchodného prípadu a poskytnutého realitného servisu, lokality v ktorej sa daná nehnuteľnosť nachádza, či preferencií klienta vo vzťahu k poskytnutým službám. 

 

PROVÍZIA ZA SPROSTREDKOVANIE PRENÁJMU NEHNUTEĽNOSTI:

Nájomné za jeden mesiac užívania nehnuteľnosti. Účtuje sa od toho, kto o poskytnutie služby požiadal (spravidla prenajímateľ nehnuteľnosti). Minimálna výška provízie za sprostredkovanie prenájmu je 300 EUR.

 

Individuálne služby a úkony (ak nie sú zahrnuté v cene provízie):

ÚKON:

NÁKLAD:

  BLIŽŠÍ POPIS:

 

Ocenenie nehnuteľnosti v Krupine a okolí do 10km

 

 

 

 

 Nábor nehnuteľnosti

 

       50 €

 

 

 

 

 

 

      100 €

  Odborné vyjadrenie realitnej kancelárie k cene nehnuteľnosti.

Určené na dedičské, súdne, úradné, komerčné účely alebo pre vlastnú potrebu.

Neslúži ako znalecký posudok ( napr. podklad pre banku).

Neoceňujeme poškodené a nedokončené stavby.

Ak sa majiteľ rozhodne predať svoju nehnuteľnosť prostredníctvom našej realitnej kancelárie, má túto službu ZADARMO !

 

Náhrada nákladov spojených s uskutočnením dokumentačnej obhliadky nehnuteľnosti, vrátane vyhotovenia fotografií, zistenia parametrov nehnuteľnosti, rokovania s klientom, prípravy cenovej analýzy za účelom určenia ponukovej ceny nehnuteľnosti (jednorázová platba).

 

 

 

Inzerovanie nehnuteľnosti

 10 € / deň

Realitný sprostredkovateľ je oprávnený účtovať si náhradu nákladov spojených s inzerovaním nehnuteľnosti (na internete, v tlačených médiách a pod.) najviac vo výške 5 € / deň.

 

 

 

Obhliadky

200 € / mesačne 

Nárok na náhradu paušálneho mesačného poplatku vzniká realitnému sprostredkovateľovi len vtedy, ak na nehnuteľnosti uskutoční najmenej 3 obhliadky v príslušný mesiac, vždy s potenciálnym záujemcom (záujemcami).

 

 

 

Osobná asistencia

 

 20 €/ za každú začatú polhodinu

Ak je potrebné v prospech klienta niečo zabezpečiť alebo ak si klient vyžiada osobnú prítomnosť / asistenciu realitného sprostredkovateľa pri niektorom z úkonov, ktorý nie je ako úkon samostatne týmto cenníkom paušálne spoplatnený, je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu vo výške 20 € / za každú začatú polhodinu.

Príklad: Realitný sprostredkovateľ nie je oprávnený si osobitne účtovať náhradu času za zabezpečenie listu vlastníctva, náhradu za čas spojený s obhliadkami nehnuteľnosti, lebo tieto sú ako samostatne (paušálne) spoplatnené úkony uvedené v tomto cenníku.

 

 

 

Zabezpečenie dokumentu z úradu / inštitúcie

variabilné »

Ak je k sprostredkovaniu potrebné zabezpečiť dokument (napr. výpis z listu vlastníctva, katastrálnu mapu, kópiu kolaudačného rozhodnutia, potvrdenie správcu bytového domu a pod.), je klient povinný uhradiť realitnému sprostredkovateľovi náhradu nákladov, ktoré pozostávajú z:

  1. úradného (správneho) poplatku (napr. 8 € za LV) a
  2. paušálnej sumy 15 € ako náhradu za strávený čas a
  3. náhrady za pohonné hmoty vo výške 0,80 € / km, ak vzdialenosť medzi nehnuteľnosťou a úradom/inštitúciou, ktorý dokument vydáva, je viac ako 20 km.

V prípade pochybností o určení vzdialenosti je rozhodujúca vzdialenosť, ktorá bude určená prostredníctvom stránky:  www.google.com/maps -“získať trasu“. 

Príklad:

Klient poverí sprostredkovateľa, aby zabezpečil od správcu potvrdenie o nedoplatkoch. Nehnuteľnosť je v centre Bratislavy, sídlo správcu je napr. v centre Trnavy. Ak nedôjde k sprostredkovaniu predaja nehnuteľnosti, klient sprostredkovateľovi zaplatí náhradu nákladov takto: 15 € + poplatok, ktorý si za potvrdenie vyžiada správca + 45,6 € (57 km * 0,80 €)

V náhrade sú započítané náklady za pohonné hmoty, amortizáciu a strávený čas a súvisiace poplatky, ktoré za klienta sprostredkovateľ uhradil.

 

 

 

Zabezpečenie návrhu rezervačnej zmluvy (budúcej kúpnej alebo budúcej nájomnej zmluvy)

 200 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii). 

 

 

 

 

Zabezpečenie návrhu kúpnej zmluvy

300 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii).

 

 

 

Zabezpečenie návrhu nájomnej zmluvy

200 €

Náhrada nákladov spojená s prípravou zmluvnej dokumentácie (náhrada za strávený čas alebo náhrada za odmenu, ktorú musel sprostredkovateľ uhradiť advokátskej kancelárii)

 

 

 

Zastupovanie pri kúpe nehnuteľnosti

2000 €

Podľa náročnosti a požiadaviek klienta.

 

 

Realitná kancelária DOMY BYTY POZEMKY s. r. o. si vyhradzuje právo upraviť a prispôsobiť výšku provízie na základe vzájomnej dohody s klientom realitnej kancelárie podľa individuálneho posúdenia náročnosti obchodného prípadu, dĺžky trvania a povahy vzájomného obchodného vzťahu. Presná výška provízie je uvedená v Dohode o sprostredkovaní so záujemcom o sprostredkovanie predaja, prenájmu alebo kúpy nehnuteľnosti. 

 

Napíšte nám správu

Referencie klientov

Čo o mne povedali klienti

Jana a Dalibor Strieborní

Ďakujeme Vám za profesionalitu, precíznosť, ľudský prístup, odbornosť, pripravenosť, korektnosť, poradenstvo, promptnosť a perfektný servis pred predajom, počas obhliadok, ako aj po predaji nehnuteľnosti. Vaša ochota kedykoľvek a akokoľvek nám pomôcť prerástla až do osobného vzťahu, ktorý máme dodnes, čo si hlavne v dnešnej dobe vážime. Boli sme maximálne spokojní pri kúpe domu a aj pri predaji nášho bytu. 

Ing. Peter Maslík

Prostredníctvom pána Diana som kupoval byt v Krupine. Po celý čas bol jeho prístup vysoko profesionálny avšak maximálne ľudský, bol nápomocný a postaral sa o všetky náležitosti aj nad rámec jeho povinností. Mal pochopenie pre vzniknuté ťažkosti z mojej strany a keď mohol, poradil a pomohol aj keď sa ho to priamo netýkalo. Vďaka tomu sa podarilo kúpu dotiahnuť do úspešného konca za relatívne krátky čas. Preto služby pána Diana plne odporúčam a ak budem v budúcnosti potrebovať realitného makléra, bude prvý na ktorého sa obrátim.

L. Bartík

S realitným maklérom p. Dianom som bol nadmieru spokojný. Jeho osobný prístup bol príjemný, nevtieravý a zároveň  profesionálny s presne stanovenými podmienkami, ktoré boli dodržané v plnej miere.  Svojím  prístupom ma presvedčili o tom, že aj nabudúce pri predaji,  alebo kúpe nehnuteľnosti je najlepším riešením  osloviť jeho ako profesionála, ktorý má skúsenosti, prehľad a odborné vedomosti v danej oblasti.

Mária Trusinová

Keď som sa rozhodla predať pozemok v Krupine, od realitného makléra som očakávala profesionalitu a odbornosť. V pánovi Dianovi som našla nielen tieto vlastnosti, ale aj korektnosť, spoľahlivosť a ľudskosť. Pozemok som predala v krátkom čase, vybavovanie prebehlo hladko. Touto cestou ešte raz ďakujem a bez rozmýšľania pána Diana jednoznačne odporúčam.

Viera Púčeková

Aj touto cestou chcem poďakovať pánovi Dianovi za skvelú spoluprácu pri predaji nehnuteľnosti. Veľká ochota, profesionálny prístup, vyrieši každý problém, zariadi zmenu odberateľa elektriny aj ostatných náležitostí súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti. V každej oblasti je zodpovedný a spoľahlivý. Skrátka ho žiadna otázka nezaskočí. Vrelo odporúčam, budete spokojní.

Anna Hajdúchová

Chcem sa podeliť o pozitívnu skúsenosť a vyjadriť spokojnosť s poskytovanými službami realitného makléra pána Diana. Reagoval promptne, rázne, čo nebolo na škodu veci, lebo veci sa dávali do pohybu. Ale vedel byť aj trpezlivý, ak nastali udalosti, ktoré naťahovali priebeh kúpy-predaja (mám na mysli banku, odhadca..). Oceňujem otvorené a korektné jednanie a snahu dotiahnuť všetky záležitosti okolo kúpy do konca a do detailu.

Určite rada budem odporúčať služby realitnej spoločnosti

DOMY BYTY POZEMKY s. r. o.

Oľga Fojtíková

Touto cestou chcem poďakovať pánovi Dianovi za skvelú spoluprácu pri predaji nehnuteľnosti. Veľká ochota, profesionálny prístup, vyrieši každý problém, zariadi zmenu odberateľa elektriny aj ostatných náležitostí súvisiacich s užívaním nehnuteľnosti. V každej oblasti je zodpovedný a spoľahlivý. Skrátka ho žiadna otázka nezaskočí. Vrelo odporúčam, budete spokojní.

I.S.

Moja skúsenosť s prácou p. Miroslava Diana bola veľmi pozitívna, bola som maximálne spokojná. Profesionálny prístup, precíznosť ,zodpovednosť,  na každý môj podnet reagoval okamžite. Vo svojej práci sa vyzná, preto ho určite odporúčam .

Zuzana Kollárová

S pánom Dianom som riešila predaj pozemku v Krupine. S jeho prácou som bola veľmi spokojná, prístup bol na profesionálnej úrovni, nevtieravý, nebol otravný. Osobne som veľmi ocenila fakt, že ma telefonicky informoval o všetkých nových skutočnostiach jasne a zrozumiteľne ako aj dodržanie všetkých podmienok zmluvy.

Služby pána Diana vrelo odporúčam, osobne ak budem v budúcnosti potrebovať realitného makléra, pána Diana budem určite kontaktovať.

Ján a Jana Pillerovci

Vážim si prácu pána Miroslava Diana, je to zodpovedný, spoľahlivý, profesionálny človek. Je veľmi ústretový, čo povedal, to platilo, stojí si za svojím, dodrží čo sľúbil, dôkladne a odborne, čestne rieši všetky okolnosti predaja a kúpy nehnuteľnosti. Ďakujem Pánovi Dianovi za trpezlivosť a odporúčam ho všetkým.

Kristína Kyseľová

S vašou prácou sme boli nadmieru spokojní. Váš prístup bol hlavne ľudský, profesionálny. Vždy ste nám bol k dispozícii a nápomocný či s predajom bytu a  veľmi ste nám pomohol aj s kúpou domu za čo vám budeme vždy vďační!  P. Diana odporúčame.

Martina Matušovová

U pána Diana som sa stretla s úžasným prístupom. Nemusela som sa pri hľadaní vhodného bytu o nič starať. Byt mi našiel veľmi rýchlo, všetky podklady a všetky postupy mal rýchlo nachystané, komunikoval mi všetko jasne a zrozumiteľne. Nedržal sa len toho čo musí spraviť pri svojej robote ale pomohol mi dokonca nájsť do nového bytu aj nájomníčku. Som veľmi spokojná a určite realitné služby pána Diana veľmi odporúčam každému.

Mária Filčíková

Pán Dian má veľmi ľudský prístup k ľuďom, ktorí hľadajú bývanie, ale aj ktorí nehnuteľnosť predávajú. Je ochotný a ústretový, vypočuje, poradí a hľadá pre každého tú správnu cestu k úspechu. Som veľmi rada , že sme mali možnosť spoznať ho ako človeka, preto by som odporučila jeho realitné služby každému, kto má problémy s bývaním.

Viera Radová

Touto cestou ďakujem pánovi Dianovi za profesionálny prístup k vybaveniu mojej žiadosti. Vypracované ocenenia nehnuteľností budem potrebovať  k dedičskému konaniu. Ešte raz vyjadrujem spokojnosť s prístupom k riešeniu realitných požiadaviek. Vaše služby určite využijeme v budúcnosti v oblasti riešenia našich realít. Želám Vám veľa spokojných zákazníkov. Srdečná vďaka. 

Ing. Zuzana Horváthová

Môžem len odporúčať. Výborný servis počas celého priebehu kúpy nehnuteľnosti. Pomoc so všetkými prepismi aj nad rámec iných realitiek. Seriózny a zodpovedný prístup.

V.Š.

Ďakujem za kompletné služby pri prenájme nehnuteľnosti. 

P. Dian zodpovedal všetky moje otázky a poskytol promptný servis na vysoko profesionálnej úrovni. Komunikácia bola od prvého kontaktu príjemná a ústretová. Prenájom sa uskutočnil v priebehu týždňa k maximálnej spokojnosti. Vzhľadom na to, že žijem v zahraničí, naozaj oceňujem priebeh a organizáciu bez osobnej účasti.  

Marek Lacika

Skvelá spolupráca, veľmi profesionálny prístup, všetko pripravené, odkomunikované tak ako má byť...

Renáta a Peter Aponyioví

Ďakujeme pánovi Dianovi za profesionalitu pri sprostredkovaní prenájmu 1- izbového bytu v Krupine. Vážime si priamu a korektnú komunikáciu, ako aj trpezlivosť pri akceptovaní všetkých našich požiadaviek pri hľadaní nájomníka. Naša spokojnosť je predpokladom, že aj v budúcnosti využijeme jeho služby.

Martina Murínová

Vďaka p. Dianovi a jeho profesionálnemu prístupu, som našla krásne bývanie.  Najviac som ocenila rýchlosť a pohotovosť ako všetko vedel zorganizovať, jeho ústretovosť a naozaj profesionálny prístup. Vrelo odporúčam.

Filip Vargovský s rodinkou

V prvom rade by som chcel poďakovať pánovi Dianovi, za profesionálny prístup. Vždy bol ochotný poradiť a keď bolo treba dohľadať, nebol problém. Veľmi pomohol mne a mojej rodinke s kúpou nehnuteľnosti za čo mu nesmierne ďakujeme. Pri najbližšej príležitosti ohľadom nehnuteľností ho nebudem váhať kontaktovať. Prajeme veľa síl a úspechov.

Blanka Pupavová

Som spokojná s prístupom realitného makléra p. Diana. Bol ochotný kedykoľvek vykomunikovať všetky vzniknuté problémy. Oceňujem ústretovosť, ľudský prístup a profesionálne jednanie. Odporúčam využiť jeho služby.

Tóthová

S prístupom p. Diana som bola spokojná, profesionálny prístup so zastrešením komplet dokumentácie, jasne podmienky spolupráce, rýchla reakcia a výborná komunikácia. 

V prípade potreby sa rada opäť na neho obrátim a môžem ho len odporučiť.

Miloš Šándor

S pánom Miroslavom Dianom som bol veľmi spokojný, vždy mi zatelefonoval keď bolo niečo nové ohľadom bytu, bol ústretový, vždy všetko dopodrobna vysvetlil a cítil som že to ide tým správnym smerom. Nakoniec sa byt predal a boli sme spokojný z dobre odvedenej práce.     

I.H.

S pánom Dianom máme iba pozitívne skúsenosti, presný, dodrží slovo, spoľahlivý. Môžem odporúčať.

R.M.

Bol som s prístupom p. Diana spokojný, bol komunikatívny, ochotný vo veci konať, náš byt v jeho réžii sme predali veľmi rýchlo.

Jana Bieliková

Ďakujem za profesionálny prístup pána Diana, za skvelú spoluprácu a za ústretovosť.

T. B.

Ďakujem, 100% spokojnosť. Profesionálny prístup, ochota a individuálny postoj ku klientovi.

Rodina Lőbbová

Pán Miroslav Dian poskytuje realitné služby. Jeho prístup je profesionálny a ľudský. Podarilo sa nám prostredníctvom neho zrealizovať kúpu pozemku a v krátkom čase zabezpečil všetky úkony súvisiace s kúpou pozemku. Odporúčame jeho realitné služby. 

Mgr. Lea Pogáčová

S prácou pána Miroslava Diana som veľmi spokojná. Ďakujem za skvelý prístup, spoľahlivosť a profesionalitu. Ďakujem.

Vladimír Šimko

 Vďaka Miroslavovi Dianovi som si s priateľkou našiel krásny byt. Rýchlosť a priateľské komunikovanie a odborné vysvetlenie je u neho prvoradé. Môžeme len odporučiť.

Emília Balážová

100% spokojnosť, ochota , profesionálny prístup.

Som veľmi spokojná s pánom Dianom a určite ho odporúčam ostatným.

Vladimír Laco

Výborný proklientský prístup, a dohodnuté vždy platilo. Odporúčam.

JUDr. Michaela Macháčová

Profesionálne jednanie a prístup, odporúčam.

Roman Beseda

S prácou pána Diana sme veľmi spokojní. Je veľmi ústretový a ochotný pomôcť. Odporúčam sa na neho obrátiť či už pri predaji alebo kúpe. Pomohol nám aj s prepisom a doriešením energií s dodávateľmi. Za nás človek na správnom mieste.

JUDr. Jozef Ševčík

Chceme sa poďakovať pánovi Dianovi za profesionálny a ľudský prístup pri kúpe nehnuteľnosti . Vysoko oceňujeme férovú komunikáciu od prvého kontaktu až po zrealizovanie obchodu. Veľmi príjemne nás prekvapilo, že súčasťou služieb realitnej kancelárie bola aj komunikácia s dodávateľmi a prepis energii. Túto realitnú kanceláriu môžeme iba odporúčať.


Zobraziť všetky referencie...
DOMY BYTY POZEMKY s. r. o.

S nami získate

#

Právne poradenstvo

Realitná kancelária DOMY BYTY POZEMKY s.r.o. spolupracuje s renomovanou právnickou spoločnosťou, vďaka čomu sa vyhnete nepríjemným prekvapeniam.

#

Financovanie

Vybavenie hypotekárneho úveru, alebo pomoc s financovaním nehnuteľnosti je vďaka silným finančným partnerom jednoduchšie.

#

Popredajný servis

Protokolárne odovzdanie nehnuteľnosti, asistencia pri prepise energií.

#

Marketingový plán

Správne nastavený marketingový plán, kvalitná inzercia nehnuteľností a reklamná kampaň je kľúčom k úspechu.

#

Príprava nehnuteľnosti

Precíznou prípravou nehnuteľnosti na predaj dokážeme byt, alebo dom predať mnohonásobne rýchlejšie a pritom niekedy stačí málo.

#

Profesionálne fotografovanie

Pôsobivá prezentácia nehnuteľnosti dokáže zásadne ovplyvniť predaj. Uvedomujeme si to a preto pri príprave fotodokumentácie ideme na istotu.

#

Ocenenie nehnuteľnosti

Vypracovanie odborného vyjadrenia realitnej kancelárie k cene nehnuteľnosti, ktoré je určené na dedičské konanie, súdne, úradné, komerčné účely alebo pre vlastnú potrebu.

#

3D virtuálne prehliadky a video obhliadky

Ponúkame moderné 3D virtuálne prehliadky a video obhliadky, produkované kvalitnou technikou a skúseným odborníkom.

#

2D a 3D pôdorysy

Pri prezentácii nehnuteľnosti je pôdorys nenahraditeľným bonusom.

Realitné služby odborne, bezpečne a efektívne